เกี่ยวกับงานความร่วมมือ

การบริหารงาน

นายยุทธพิชัย  กล้าหาญ
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายไชยบูรณ์  ประเดิมรัตนกุล
หัวหน้างงานความร่วมมือ

นางสาวอมาวะศรี  แซ่ปึง
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น